lib-gorki

Каляндар знамянальных і памятных дат па
Горацкаму раёну

У календары знамянальных і памятных дат Горацкага раёна прадстаўлены даты, якія адлюстроўваюць важнейшыя падзеі гiсторыi, палiтычнага, гаспадарчага i культурнага жыцця раёна, дзейнасць знакамітых людзей, звязаных з нашым краем.

Матэрыял размяшчаецца ў храналагічнай паслядоўнасці, кожная дата забяспечана кароткай інфармацыйнай даведкай. У выпадку неўстанаўлення дакладнай даты, інфармацыя пра яе змешчана ў раздзеле “У ... годзе таксама спаўняецца”.

Пры падрыхтоўцы календара былі выкарыстаны даведачныя выданні і электронныя краязнаўчыя базы даных з фонда Горацкай раённай бібліятэкі імя М. Гарэцкага.

Электронный каталог библиотеки

"Я хочу писать, чтобы всё сказать."

Электронные книги горецких авторов

Магiлёўшчына